Rote 1, tomt 44 - Göteborgs tomtägare 1637-1807 Kvarteret

3383

Untitled Document - medborgarkraften

Åt öster finna vi fyra bastioner: Carolus Dux, på gamla. Sahlgrenska sjukhusets plats, Johannes Dux, Gustavus Magnus och. Carolus IX Rex. Åt Gullbergs vass  I muren under Pedagogen finns en gallergrind som leder ner i bastionen Carolus Dux, tänkt att hysa soldater i händelse av anfall. Margareta  Bastionen Carolus Dux, under Pedagogen (Sociala huset). Bastionerna. Välkommen till Göteborgs undre värld. Vi visar bastionen Carolus Dux under universitetet Pedagogen i centrala Göteborg.

Bastionen carolus dux

  1. Kvittningsrätt fordran
  2. Rut it
  3. Overlapping circles

Göteborgs befæstninger blev påbegyndt i form af jordvolde ved den nuværende Otterstrop og Kongehøjde , [ 1 ] omkring år 1624 under ledning af Olof Örnehufvud , bitrådt af de to ingeniører kaptajn Johan Schultz (Schouten) og hollænderen Johan Jacobssen Kuyl (Kuhl). AB om tillstånd att utföra markarbeten i anslutning till bastion Carolus Dux. Undersökningsområdet är beläget inom fornlämning göteborg 216 vilken ut-görs av stadslager och befästningar av det äldre göteborg. exploateringen berörde den östra flankmuren av bastionen vilken är belägen öster om Pedagogen, tidigare En tomt på bastionen Carolus Dux uppläts kostnadsfritt av staden för ändamålet. Den 26 mars 1847 beslöts att ett nytt sjukhus skulle uppföras mitt emot Grönsakstorget, vilket bekräftades av Kungl.

Vandringar i Göteborgs ”Undre” värld

. #göteborg Under Kulturkalaset kan du besöka Carolus Dux, en av Göteborgs bastioner från 1600-talet. fotografi, bilder - Grundrester av bastionen Carolus Dux? Murar påträffade vid grävningarbeten för breddning av spårvägsspår vid gamla Sahlgrenska sjukhuset  Kasematterna i bastionen Carolus Dux, den 22 februari 2014a.jpg 640 × 480; 84 KB. Kasematterna i bastionen Carolus Dux, den 22 februari  Los bastiones fueron Carolus Dux (Duque Carlos), Johannes Rex (Rey Vid Esperantoplatsen finns denna del av bastionen Carolus XI Rex bevarad, som  Sociala Huset är byggt på det högverk som stod i mitten av bastionen Carolus Dux vid Grönsakstorget. Victor von Gegerfelt var både arkitekt  Från höger till vänster ser man bastionerna: Carolus XI Rex, Carolus Gustavus Rex, Christina Regina, Carolus Dux, Johannes Dux, Gustavus  Under kullen ligger bastionen Carolus Dux som byggdes på 1600-talet som en del av Göteborgs försvar.

Sahlgrensgatan in Göteborg < Guido / Online > @guidof

Bastionen carolus dux

Margareta Björklund har guidat i bastionen sedan 80-talet och tycker det är lika roligt fortfarande.. Bild: Meli Petersson Ellafi Ingången till bastionen Carolus Dux - Hans Wretling Higab tis, jun 26, 2018 10:55 CET - flanken och fasen av bastionen Carolus Dux. - ravelinerna Prinsessan Hedvig, Prins Ulrich, Prins Friedrich, Prins Carl, Prins Gustaf. Se hela listan på sahlgrenska.se Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven. Närmast bakom bastionen gick Larmgatan från Kungsporten österut till bastionen Carolus Dux västerut. De riktiga kvarteren började inte förrän vid Vallgatan ytterligare en bit in i staden.

Bastionen carolus dux

Tomten låg då i utkanten av Göteborg, ovanpå den delvis rivna bastionen Carolus En tomt på bastionen Carolus Dux uppläts kostnadsfritt av staden för ändamålet. Den 26 mars 1847 beslöts att ett nytt sjukhus skulle uppföras mitt emot Grönsakstorget, vilket bekräftades av Kungl. Maj:t i oktober 1847. Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven.
Signifikansi penelitian

Bastionen carolus dux

Svenska: I bastionen Carolus Dux, som är beläget under Pedagogen, f d Sociala Huset inom vallgravarna i Göteborg finns underjordiska skyddsrum från 1600-talet, s k kasematter. Mot söder fanns tre starka bastioner, som döptes till Carolus XI Rex, Carolus Gustavus Rex och Christina Regina. Carolus XI Rex, Foto: Pål-Nils Nilsson, RAÄ 1977. Delar av Carolus XI Rex – även kallad Hållgårdsbastionen – är i dag den enda kvarvarande sammanhängande resten av denna imponerande anläggning och kan i en helhet upplevas på Kungshöjd. Nationell Arkivdatabas.

Carolus Dux. Bastion. Higab. 2. Kronhuset /-kvarteret. Tyghus, verkstäder.
Raoul wallenbergskolan järvastaden

Profile af Ravelin Printz Friederich. Profile af Ravelin Printz Gustaf. Beskrivning. Profiler av - flanken och fasen av bastionen Carolus Dux. - ravelinerna Prinsessan Hedvig, Prins Ulrich, Prins Friedrich, Prins Carl, Prins Gustaf Under Pedagogen vid Grönsakstorget döljer sig bastionen Carolus Dux med gångar och skyddsrum från 1600-talet.

Maj 1900 flyttades alltså Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till nya lokaler i Ängården. 1936 ändrade namnet till Sahlgrenska sjukhuset.
Core i2 processor price

gmail.om new account
vad hander med anstallda vid konkurs
västmanlands nyheter tidning
peter berman harvard
nordbutiker ab norrtälje
ted upphandling

Pedagogen – Sociala Huset Higab

Bastionerna 7 - 14. nr 1 och 2. ser litet annor- lunda ut än 3 - 6. Bastionen nr 6, Carolus Dux, var den bäst ul-.


Eniro pref aktie
kända kommunister i världen

Göteborgs Stad och Statens fastighetsverk samarbetar kring

Medelupplösning.

1990:1 - Kamratföreningen

Krönens BASTIONSPARKEN – BASTION CAROLUS. Sydväst har under flera år varit delaktiga i arbetet kring utvecklingen av de publika platserna runt norra Munksjön i Jönköping. Bron över Munksjön friställde tidigare trafikytor längs sjöns stränder och skapade därmed … Kasematterna i bastionen Carolus Dux, den 22 februari 2014e.jpg 626 × 460; 57 KB Kasematterna i bastionen Carolus Dux, den 22 februari 2014f.jpg 620 × 454; 74 KB Långåskans-1-2.jpg 3,648 × … Lithography of Gothenburg, 1705 (south is up); the bastions from right to left are: Carolus XI Rex, Carolus Gustavus Rex, Christina Regina, Carolus Dux, John Dux, Gustavus Magnus, Carolus Rex IX, John Rex and Gustavus Primus. The Carolus Rex bastion (also referred to … Bastionen Carolus.

Länsstyrelsen beslutade att ingreppen skulle ske i … rapport, arkeologisk rapport, Förundersökning, Göteborgs kommun, Arkeologisk rapport 2012:2, Del av bastion Carolus Dux, Göteborg 216, Inom Vallgraven 71:1 Historiskt viktig plats Carolus Rex var en av Göteborgs tre stora bastioner i den södra delen av Göteborgs stadsfästning. Intill låg tidigare Carlsporten, en av stadens tre stadsportar för resande via landvägen till Göteborg. Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Sverige, stads- och fästningsplaner. Förvaras: Krigsarkivet genomför visningar i bastionen genom stadsvandringar för allmänheten. Fastighetskontoret har dock för avsikt att teckna ett avtal med aktören, vilket de ställer sig positiva till.